Pożyczka z Prowizją Proporcjonalną do Czasu Spłaty Pożyczki


Pożyczka z Prowizją Proporcjonalną do Czasu Spłaty Pożyczki

Prywatna Pożyczka Hipoteczna z Prowizją Proporcjonalną do Czasu Spłaty Pożyczki


Pożyczka Hipoteczna, która wraz z wcześniejszą spłatą pozwala na OSZCZĘDNOŚCI !!!
Spłacasz wcześniej pożyczkę, oszczędzasz na kosztach pożyczki.
Koszt Finansowania naliczany proporcjonalnie do czasu trwania pożyczki.

Klienci nie ponoszą negatywnej konsekwencji finansowej w związku ze wcześniejszą spłatą.

Klienci płacą za rzeczywisty czas wykorzystania pożyczki, naliczany do miesiąca spłaty pożyczki.

Kto może być Pożyczkobiorcą - Przedsiębiorca: osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarcza, spółka cywilna lub podmiot prawa handlowego (Sp. z o.o., Sp.k., S.A.)
Cel - dowolny, na potrzeby firmy
Kwota pożyczki - od 100.000,00 zł do 10.000.000,00 zł
Okres - od 3 miesięcy do 24 miesięcy (z możliwością przedłużenia)
Możliwość wcześniejszej spłaty - tak bez dodatkowych opłat
Klienci płacą za rzeczywisty czas wykorzystania pożyczki, naliczany do miesiąca spłaty pożyczki. 
Spłata kapitału - w każdym momencie trwania umowy
Sposób zabezpieczenia - hipoteka lub przewłaszczenie
Akceptowane nieruchomości - mieszkania, lokale użytkowe, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, domy, hotele i pensjonaty, działki budowlane i rolne, nieruchomości przemysłowe, nieruchomości komercyjne
LTV - do 70%

BRAK opłat wstępnych przy każdej propozycji finansowania.