Pożyczka Bezodsetkowa

Pożyczka Bezodsetkowa


Ten produkt pozwala ograniczyć do zera bieżące obciążenia finansowe i skumulować koszt pożyczki w tak zwanej racie balonowej, płatnej na sam koniec okresu finansowania. To rozwiązanie umożliwia maksymalne wykorzystanie potencjału pożyczonego kapitału.

Pożyczki udzielane są do 35% wartości  nieruchomości, do kwoty 5 000 000 zł.
Okres pożyczki do 12 miesięcy.

Pożyczki do kwoty 300 000 zł są rozpatrywane w ramach uproszczonej procedury.